Før nøklene utleveres må alle som skal leie signere leieavtalen og opprette en depositumskonto. Selv om alle leietakere i samme leilighet er i en solidarisk leiekontrakt oppretter vi en depositumskonto per person. Depositumets størrelse utgjør 3 ganger avtalt månedsleie(fordelt på leietakere innen leiligheten). Avtalt månedsleie og depositumets størrelse står i leieavtalen. Kopi av leieavtalen er overlevert leietaker. Kopi av selve innbetalingen av depositum skal leveres utleier. Når utleier har mottatt dokumentasjon på innbetaling av hele depositumet kan nøklene utleveres til de som har signert leieavtalen. Det vil bli utfylt en overtakelses protokoll av leilighetens tilstand. Dette vil være grunnlaget for fristillelse av depositum ved endt leieforhold.

Husleien skal betales før du flytter inn. Første husleie får du/dere ved kontraktsignering og har forfall innen innflytting. Giroene har et spesifikt KID NR – en for hver måned. Er det flere leietaker kan dere betale hver for dere dersom alle benytter samme kid nr.

Det er viktig at dere setter opp navnene på postkassen den dagen dere flytter inn.

Gruner gt. 1-006